Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Tepličky

Projekt Európskej únie: Rekonštrukcia verejného osvetlenia


 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

 Voľby.pdf (270.4 kB) Voľby.pdf (270.4 kB)

 

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu vriec

Aktuálne informácie

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

                                       P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, vážení občania

podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tepličky, ktoré sa uskutoční

                   dňa 24. júna, t. j. v piatok, o 18.00 h

                  v zasadačke OcÚ v Tepličkách.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu rokovania.
 4. Zápisnica a uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 14.06.2016.
 5. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu obce     Tepličky za rok 2015, návrh    záverečného účtu  obce  za rok 2015 a Výročná správa za rok 2015,
 6. Rozpočtové opatrenia rozpočtu obce Tepličky  04/05/2016,
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016,       
 8. Rôzne.
 9. Diskusia.
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver.

 

                                      Ing. Mária Janičková,v.r.

                                            starostka obce


 
 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tepličky, ktoré sa uskutoční

 

dňa 14. júna, t. j. v utorok, o 18.00 h

v zasadačke OcÚ v Tepličkách.

 

 

Program:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Schválenie programu rokovania.

4.Zápisnica a uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 30.05.2016.

5.Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Tepličky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

6.Diskusia.

7.Rôzne.

8.Schválenie uznesení.

9.Záver.

 

 

S pozdravom

 

Ing. Mária Janičková v.r.

starostka obce

 

 

 


 
 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

                     P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení         neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tepličky, ktoré sa uskutoční

 

                                                  dňa 30. mája, t. j. v  pondelok, o 18.00 h

                                                        v zasadačke OcÚ  v Tepličkách.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu rokovania.
 4. Zápisnica a uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 22.04.2016.
 5. Schválenie zmeny zmluvy o spoločnom obecnom úrade.
 6. Diskusia.
 7. Rôzne.
 8.  Schválenie uznesení.
 9.  Záver.

 

 

S pozdravom

                                                               Ing. Mária Janičková v.v.

                                                                      starostka obce

 


 
 
Položky 1-3 z 24

dnes je: 27.6.2016

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup

Úvodná stránka